Saandom.net komber att uppdateras

Hej!

Saandom.net komber att uppdateras me ny info nöög närmast tiidin å baket he så ska vi å bygg ut siidon me na nyheijter som komber att kom na seinan.

E finns e Diskussions forum på www.saandom.net/forum

Meijr komber seinan

 

admin / december 2, 2016 / Saandom.net / 0 Comments

Nöög je vi pågang me att uppdater sidon

Hej! Nö har vi gläjand nyheijter att berätt å he je att vi halder på å uppdaterar saandom.net som bäst å he betyder att vi komber att hald på me siidon nöög undi såmarin.

Men siidon komber att va upp heila tidin e bara komber bara att va så att vi bygger så allt je int allti 100% färdit.

Na nytt –> Fotboll i Sååndom i såmar å Tonis på UF Lokalin skååd jer

He va allt för honje gangon.

/Falktjin

admin / maj 25, 2016 / Uncategorized / 0 Comments

Saandom.net star still

Hej!

Saandom.net så star no meijr elo minder still just nöög… sku måst få e att var aktivt på na sätt allsist så stänger vi ner sidon in ståånd å satsar på e forum elo na som folk kan va me å jölp tel att hald igang…

Allt börja så bra fö in nager år sedan …. 2008 = 7 år sedan vi starta upp Saandom.net ..

Men int komber vi att lägg ner siidon hälder int så e je no å ha na tålamod

Hälsningar

Falktjin @ saandom.net

admin / augusti 13, 2015 / Saandom.net / 0 Comments

admin / februari 3, 2015 / Saandom.net / 0 Comments