Saandom.net star still

Hej!

Saandom.net så star no meijr elo minder still just nöög… sku måst få e att var aktivt på na sätt allsist så stänger vi ner sidon in ståånd å satsar på e forum elo na som folk kan va me å jölp tel att hald igang…

Allt börja så bra fö in nager år sedan …. 2008 = 7 år sedan vi starta upp Saandom.net ..

Men int komber vi att lägg ner siidon hälder int så e je no å ha na tålamod

Hälsningar

Falktjin @ saandom.net

admin / augusti 13, 2015 / Saandom.net / 0 Comments