Nöög je vi pågang me att uppdater sidon

Hej! Nö har vi gläjand nyheijter att berätt å he je att vi halder på å uppdaterar saandom.net som bäst å he betyder att vi komber att hald på me siidon nöög undi såmarin.

Men siidon komber att va upp heila tidin e bara komber bara att va så att vi bygger så allt je int allti 100% färdit.

Na nytt –> Fotboll i Sååndom i såmar å Tonis på UF Lokalin skååd jer

He va allt för honje gangon.

/Falktjin

admin / maj 25, 2016 / Uncategorized

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *